Dagbesteding

Stichting Mini Manna biedt ook een beschutte vorm van dagbesteding. Met als doel het bieden van een zinvolle daginvulling voor mensen met een (arbeids-) beperking. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen.

Er is bewust gekozen om activiteiten aan te bieden aan uiteenlopende doelgroepen, omdat gekeken wordt naar de mens achter de beperking. En de gedachte dat iedereen kwaliteiten bezit waarmee hij of zij een ander iets kan leren. Omdat de dagbesteding in hetzelfde pand is gevestigd als de supermarkt en de kringloop, is het voor deelnemers aan dagbesteding ook mogelijk om de dagdelen op die plekken in te vullen, afhankelijk van wensen en mogelijkheden van de persoon in kwestie.

Materialen voor de dagbesteding worden waar mogelijk hergebruikt vanuit de kringloop. En verwerkt tot nieuwe producten die weer kunnen worden verkocht. Dit varieert van het maken van decoratiematerialen en cadeau-artikelen, tot sieraden en van opgeknapte meubeltjes tot schilderkunst. Onze dagbesteding heeft daarmee een activerend en arbeidsmatig karakter.

Bovendien is er ook de mogelijkheid voor deelnemers om de moestuin te onderhouden of onze kippen te verzorgen. De opbrengsten uit de moestuin en de eieren worden in onze supermarkt verkocht. Verder gaan we jam, appelmoes en andere lekkernijen maken om ook weer te verkopen ten gunste van Stichting Mini Manna.

In onze dagbesteding zijn mensen uit verschillende doelgroepen welkom, mits in het bezit van een indicatie dagbesteding of persoonsgebonden budget. Respect, gelijkwaardigheid, ontwikkeling en duurzaamheid zijn kernbegrippen in onze dagbesteding. In alle gevallen streven wij ernaar middenin de maatschappij te staan. Zo bouwen wij aan een inclusieve samenleving.